Het ontwerpen van tuinen met karakter, waarin eenvoud zich kenmerkt door elegantie.

PiTT projecten

Elke tuin vertelt zijn eigen verhaal met spannende lijnen, verborgen plekjes en kleurrijke bloemborders. Het materiaalgebruik is afgestemd op het gebruik. Beelden spreken meer dan woorden, daarom toon ik met veel plezier een greep uit gerealiseerde projecten variërend van klein tot groot. Laat u inspireren en verrassen door de mogelijkheden!

Fase 1: De planvoorbereiding

Deze fase is van essentieel belang, omdat hierin het programma van eisen samen met u wordt bepaald. Dit vormt kortom de basis, waarop het tuinontwerp aansluit. De volgende elementen kunnen in deze stap aan bod komen:

  • De uitgangspunten, wensen en eisen
  • De inventarisatie en inmeten tuin/terrein qua oppervlakte en hoogteverschillen
  • De inventarisatie houtopstanden, bestaande bomen en inmeten bebouwing
  • Het opvragen kadastrale tekeningen en bouwtekeningen
  • Het verzamelen van gegevens over de bodem, waterhuishouding, advies grondmonster
  • Het overleg met de gemeente indien sprake is van kappen bomen en uitdunnen van houtopstanden
  • Het beschikbare tuinbudget
fase 1

Fase 2: Het ontwerp

Op basis van het programma van eisen en de inventarisaties uit de vorige fase wordt een eerste concept ontwerpplan gepresenteerd. Hierin is een eerste vertaling gemaakt van de wensen, randvoorwaarden, mogelijkheden en materiaalgebruik. In een ontwerpplan is zichtbaar waar zich bijvoorbeeld de parkeerplekken en de looproutes bevinden, de zon- en schaduwterrassen, vijvers, zwembad, tuinhuis, veranda’s, buitenkeuken en de borders, hagen, bomen, zichtlijnen en privacy. Dit ontwerpplan wordt met u besproken en vervolgens worden wijzigingen doorgevoerd en omgezet naar het definitieve ontwerpplan.

fase 2

Fase 3: De voorbereiding op de uitvoering

Het definitieve ontwerpplan wordt in deze fase omgezet naar een uitvoeringstechnisch plan. Dit houdt in dat er detailtekeningen worden gemaakt, vergelijkbaar met de bouw van een woning. Dit is van belang om de aanleg zo goed mogelijk te begeleiden. Met als doel dat het eindresultaat aansluit bij het ontwerp. Voorbeelden van een detailtekening zijn:

  • een verhardingsplan met details van het gekozen materiaal
  • een beplantingsplan met bijvoorbeeld een borderindeling, het hagen en bomen assortiment op basis van soort, aantallen en maat (plantlijst)

Op basis van deze tekeningen kan het offertetraject met hoveniers plaatsvinden, zodat u een nauwkeurige begroting krijgt van de kosten van de aanleg. Dit offertetraject kunt u zelf uitvoeren, maar PiTT tuinen kan dit ook voor u verzorgen. Wij hebben ervaring met diverse hoveniers, maar u kunt ook zelf een hovenier inbrengen in het offertetraject.

fase 3

Fase 4: De aanleg

In deze fase gaat de geselecteerde hovenier de aanleg van het ontwerp ter hand nemen. De begeleiding van de uitvoering verzorgt PiTT tuinen voor u, zodat het ontwerp van uw tuin conform de bedoeling wordt vertaald. Uiteraard is het ook mogelijk dat u zelf de aanleg begeleidt. Bij vragen of onduidelijkheden kunt u op consultbasis PiTT tuinen inzetten. Neemt u gerust contact op met PiTT tuinen voor de mogelijkheden!

fase 4

Fase 5: Beheer en onderhoud

Een veel vergeten fase is de fase van het beheer en onderhoud. Wil een ontwerp ook in het hier en nu tot zijn recht laten komen dan is het beheer en onderhoud van groot belang. Zo blijft u genieten van uw tuin. Veelal kan het klein onderhoud zelf gedaan worden, maar soms is groot en/of specialistisch onderhoud benodigd. Bijvoorbeeld het snoeien van (fruit)bomen en hagen.

Wij raden aan om een onderhoudsplan van uw tuin met een hovenier te maken, waarin het onderhoud dat u niet zelf kunt doen, wordt uitgezet in tijd en kosten.

Indien u uw tuin niet (meer) wilt onderhouden en u heeft advies nodig, dan neem gerust contact op met PiTT tuinen.

fase 5

Blog

Elke tuin vertelt zijn eigen verhaal met spannende lijnen, verborgen plekjes en kleurrijke bloemborders. Het materiaalgebruik is afgestemd op het gebruik. Beelden spreken meer dan woorden, daarom toon ik met veel plezier een greep uit gerealiseerde projecten variërend van klein tot groot. Laat u inspireren en verrassen door de mogelijkheden!